نمایندگی هاست سی پنل ایران

 • ircp5gb


  • فضا 5 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل cpanel


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  15,000/mo
  Pedir Ahora
 • ircp10gb


  • فضا 10 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  20,000/mo
  Pedir Ahora
 • ircp20gb


  • فضا 20 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  40,000/mo
  Pedir Ahora
 • ircp50gb


  • فضا 50 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  100,000/mo
  Pedir Ahora
 • ircp100gb


  • فضا 100 GB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   تعداد سایت نامحدود
  200,000/mo
  Pedir Ahora