هاست لينوکس پربازديد

 • pro50MB


  • فضا 50 MB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   Email 1


   FTP 1


   Mysql 1


   addon domain 0


   park domain 1


   ساب دامین 0


   ساليانه 30000 تومان
 • pro100MB


  • فضا 100 MB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   Email 1


   FTP 1


   Mysql 1


   addon domain 0


   park domain 1


   ساب دامین 0


   ساليانه 40000 تومان
 • pro200MB


  • فضا 200 MB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   Email 1


   FTP 1


   Mysql 1


   addon domain 0


   park domain 1


   ساب دامین 0


   ساليانه 60000 تومان
 • pro500MB


  • فضا 500 MB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   Email 1


   FTP 1


   Mysql 1


   addon domain 0


   park domain 1


   ساب دامین 0


   ساليانه 100000 تومان
 • pro1000MB


  • فضا 1000 MB


   پهنای باند نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   تحویل آنی بله


   Email 1


   FTP 1


   Mysql 1


   addon domain 0


   park domain 1


   ساب دامین 1


   ساليانه 150000 تومان