هاست لينوكس سي پنل ايران

IR100MB
100 مگابايت فضا
پهناي باند نامحدود
ديگر امكانات نامحدود
كنترل پنل Cpanel
هارد پر سرعت SSD
SSL رايگان
ديتاسنتر پارس آنلاين
سفارش سالیانه = دامنه ir رایگان
ماهيانه 5000 تومان
ساليانه 50.000 تومان
IR200MB
200 مگابايت فضا
پهناي باند نامحدود
ديگر امكانات نامحدود
كنترل پنل Cpanel
هارد پر سرعت SSD
SSL رايگان
ديتاسنتر پارس آنلاين
سفارش سالیانه = دامنه ir رایگان
ماهيانه 7000 تومان
ساليانه 70.000 تومان
IR500MB
500 مگابايت فضا
پهناي باند نامحدود
ديگر امكانات نامحدود
كنترل پنل Cpanel
هارد پر سرعت SSD
SSL رايگان
ديتاسنتر پارس آنلاين
سفارش سالیانه = دامنه ir رایگان
ماهيانه 9000 تومان
ساليانه 90.000 تومان
IR1000MB
1000 مگابايت فضا
پهناي باند نامحدود
ديگر امكانات نامحدود
كنترل پنل Cpanel
هارد پر سرعت SSD
SSL رايگان
ديتاسنتر پارس آنلاين
سفارش سالیانه = دامنه ir رایگان
ماهيانه 12000 تومان
ساليانه 120.000 تومان