هاست لينوكس سي پنل ايران

IR100MB
100 مگابايت فضا
پهناي باند نامحدود
ديگر امكانات نامحدود
كنترل پنل Cpanel
هارد پر سرعت SSD
SSL رايگان
ديتاسنتر پارس آنلاين
سفارش سالیانه = دامنه ir رایگان
ماهيانه 3000 تومان
ساليانه 30.000 تومان
IR200MB
200 مگابايت فضا
پهناي باند نامحدود
ديگر امكانات نامحدود
كنترل پنل Cpanel
هارد پر سرعت SSD
SSL رايگان
ديتاسنتر پارس آنلاين
سفارش سالیانه = دامنه ir رایگان
ماهيانه 4000 تومان
ساليانه 40.000 تومان
IR500MB
500 مگابايت فضا
پهناي باند نامحدود
ديگر امكانات نامحدود
كنترل پنل Cpanel
هارد پر سرعت SSD
SSL رايگان
ديتاسنتر پارس آنلاين
سفارش سالیانه = دامنه ir رایگان
ماهيانه 6000 تومان
ساليانه 60.000 تومان
IR1000MB
1000 مگابايت فضا
پهناي باند نامحدود
ديگر امكانات نامحدود
كنترل پنل Cpanel
هارد پر سرعت SSD
SSL رايگان
ديتاسنتر پارس آنلاين
سفارش سالیانه = دامنه ir رایگان
ماهيانه 10000 تومان
ساليانه 100.000 تومان