نحوه ایجاد دیتابیس MySQL در cPanel

1) ابتدا مرورگر را باز نمایید و از طریق https://domain name/cpanel توسط نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار دارید، به کنترل پنل اکانت وارد شوید.

2) بعد از ورود به cPanel از بخش Databases گزینه MySQL Databases را انتخاب نمایید.

3)   در صفحه جدید سه قسمت به طور مجزا وجود دارد. ابتدا در قسمت اول نام Database را وارد نمایید و گزینه Create Database را انتخاب نمایید.

4)   بعد از اتمام مرحله قبل در صفحه جدید گزینه Go Back را انتخاب نمایید.

5)   در قسمت دوم میبایست یک نام کاربری و کلمه عبور برای Database ایجاد کنید. بعد از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور گزینه Create User را انتخاب نمایید.

6)   بعد از اتمام مرحله قبل در صفحه جدید گزینه Go Back انتخاب نمایید.

7)   در قسمت سوم بایستی نام کاربری و کلمه عبوری را که در مرحله قبل ایجاد کردید به Database متصل کنید. برای این کار، در بخش user همان نام کاربری که ایجاد کردید، و در بخش Database نام Database را برگزینید. سپس با انتخاب گزینه Submit، در صفحه جدید چک باکس All PRIVILEGES را برگزینید و روی دکمه Make Changes کلیک کنید.

8)   Database ایجاد و اضافه گردید.

  • Email, SSL
  • 111 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

نحوه دریافت فایل Backup دیتابیس Mysql، همراه با فرمت انتخابی

1) ابتدا از طریق راهنمای نحوه ورود به cPanel، به آن وارد شوید. 2) با استفاده از راهنمای نحوه...

نحوه دریافت فایل Backup دیتابیس MySQL با فرمت SQL

1) ابتدا از طریق راهنمای نحوه ورود به cPanel، به آن وارد شوید. 2) در بخش Files، گزینه Backups را...

نحوه دسترسی به PHPMy Admin

1) ابتدا از طریق راهنمای نحوه ورود به cPanel، به آن وارد شوید. 2) در بخش Data bases گزینه phpMy...